Polityka Prywatności

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe na kreatywni.co .

Kim Jesteśmy

Administratorem Twoich danych osobowych jest ROBAK MEDIA (dalej „kreatywni.co”). Mamy siedzibę w Londynie na 86-90 Paul Street. Kontakt z nami możliwy jest pod mailem hello@kreatywni.co lub listownie pod adresem: ROBAK MEDIA, 86-90 Paul Street, EC2A 4NE London, United Kingdom.

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie. Jeśli jesteś naszym klientem, podajesz nam swoje dane przy okazji kontaktu w sprawie naszych usług. Jeśli jesteś naszym kontrahentem (tzn. współpracujemy biznesowo), podajesz nam swoje dane przy okazji kontaktu w sprawie współpracy, a także w całym toku tej współpracy, np. w ramach korespondencji e-mail. Twoje dane kontaktowe mogliśmy również uzyskać od kogoś w Twojej organizacji (np. poprzez wskazanie Ciebie w umowie o współpracy jako osoby odpowiedzialnej za kontakt lub po prostu poprzez dodanie Ciebie do wiadomości (DW) w ramach bieżącej korespondencji).

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. Świadczenie usług naszym klientom. Jeśli jesteś lub chciałbyś zostać naszym klientem, to Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu świadczenia naszych usług oraz ich rozliczenia na gruncie podatkowym.
 2. Prowadzenie naszego serwisu, w tym statystyk Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu kreatywni.co.
 3. Współpraca z kontrahentami Jeśli z nami współpracujesz lub chciałbyś/chciałabyś z nami współpracować w relacjach biznesowych, to Twoje dane osobowe (np. jako właściciela firmy/instytucji albo pracownika firmy/instytucji) będziemy przetwarzać w celu nawiązania i prowadzenia takiej współpracy.
 4. Wszelka korespondencja e-mail Jeśli kontaktujesz się z nami przez e-mail w innych sprawach niż wskazane powyżej, podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu związanym z daną korespondencją. Może to być wykonywanie przez nas usług, zamawianie określonych świadczeń lub dostaw, rekrutacja, albo inne działanie związane z naszą firmą.

Jakie kategorie danych przetwarzamy?

Przetwarzamy przede wszystkim Twoje dane kontaktowe, a także dane o firmie/instytucji, w której pracujesz, np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, historia Twojej komunikacji z nami, informacje o źródłach pozyskania Twoich danych, nazwa firmy/instytucji, NIP, historia korzystania z naszych usług. Mogą to być również dodatkowe informacje o sobie, które mogłaś/mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś/mogłaś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem, a także udzielone przez Ciebie zgody.

Ponadto zbieramy również informacje o sposobie korzystania przez Ciebie ze strony serwer.io, w tym Twój numer IP oraz informacje o urządzeniu, z którego korzystasz (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu), jeżeli wyrazisz zgodę na używanie plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w Internecie, przechowywane na Twoim urządzeniu. Dzięki plikom cookies możemy:

 • dbać o sprawne oraz bezpieczne działanie naszej strony – zabezpieczamy ją np. przed działaniem robotów (programów, które automatycznie badają zawartości naszej strony);
 • sprawdzać statystyki dotyczące korzystania z naszej strony – budujemy zbiorcze, anonimowe statystyki odwiedzin i działań w naszym serwisie.

Współpracujemy z firmami partnerskimi (usługa Google Analitycs), które mogą umieszczać na Twoim urządzeniu pliki cookies (są to tak zwane cookies podmiotów trzech, ang. third-party cookies). Podmioty te mogą zbierać informacje o Twojej aktywności na naszej stronie. W każdej chwili możesz zmienić zasady wykorzystywania cookies na Twoim urządzeniu wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki:

Do czasu ewentualnej zmiany opcji dotyczących plików cookies nasi partnerzy będą korzystać z technologii cookies. Zablokowanie plików cookies może wpłynąć negatywnie na korzystanie z naszej strony.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych różni się w zależności od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak:

 • dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszej strony, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies zbieramy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne;
 • jeżeli kontaktujesz się z nami, żeby zadać pytanie o to, jakie usługi świadczymy, jak prowadzimy nasze serwisy internetowe, czy też w jaki sposób zrealizować określone czynności, zbieramy Twoje pytania i związanie z nim dane oraz udzielamy odpowiedzi, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom naszych serwisów internetowych pełnych informacji i zapewniać im pozytywnych doświadczeń z Serwer.io;
 • jeśli prowadzisz z nami szeroko pojętą współpracę biznesową lub chcesz taką współpracę nawiązać, przetwarzamy Twoje dane, ponieważ zawarliśmy z Tobą umowę dotyczącą ww. współpracy biznesowej (forma takiej umowy może być dowolna, w tym również ustna lub mailowa) i przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania takiej umowy albo niezbędne do odpowiedzi na Twoją propozycję współpracy i podjęcia działań przed zawarciem stosownej umowy. Ponadto mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby kontaktować się z wszelkimi przedstawicielami naszych kontrahentów (np. ich pracownikami) w sprawach dotyczących prowadzonej współpracy.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres, przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

 • udzielanie odpowiedzi na pytania – przez czas udzielania niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat;
 • prowadzenie szeroko pojętej współpracy biznesowej z kontrahentami oraz kontakt ws. nawiązania takiej współpracy – przez okres trwania współpracy albo czas niezbędny do ustalenia warunków takiej współpracy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat;
 • dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej strony (za pośrednictwem plików cookies) – przez cały okres kiedy jesteś użytkownikiem strony oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś korzystać ze strony, chyba że wcześniej samodzielnie usuniesz informacje zapisane w plikach cookies na Twoim urządzeniu; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osbowych?

Twoje dane mogą być udostępniane dostawcom różnego rodzaju usług, które wiążą się z prawem dostępu do Twoich danych. Są to podmioty prowadzące naszą obsługę techniczną oraz informatyczną, np. dostawcy rozwiązań IT (usługi telekomunikacyjne, dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej, dostawcy hostingu).

Każdemu z ww. podmiotów ujawniamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Jakie masz prawa?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
 • Prawo do poprawiania danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do żądania usunięcia danych
 • Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail hello@kreatywni.co lub listownie pod adresem: ROBAK MEDIA, 86-90 Paul Street, EC2A 4NE London, United Kingdom.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać, jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się w związku z tym domagasz. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Prawo do sprzeciwu

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkowi, które nakładają na nas przepisy prawa.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail hello@kreatywni.co lub listownie pod adresem: ROBAK MEDIA, 86-90 Paul Street, EC2A 4NE London, United Kingdom.

Czy Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Przy prowadzeniu naszej strony korzystamy z narzędzi dostarczanych przez podmioty, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a niektórzy z naszych dostawców usług mogą przechowywać Twoje dane poza ww. terytorium (np. Google, LLC). Ilekroć mogłoby dochodzić do przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, odbywa się to wyłącznie w ramach procedur zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych – np. dane są przekazywane do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony. Przykładem takiego kraju są Stany Zjednoczone i mechanizm „Tarczy Prywatności”, który polega na certyfikowaniu przedsiębiorstw zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych pod kątem tego, czy stosują odpowiednie reguły w zakresie ochrony danych osobowych. Nasi dostawcy usług posiadają odpowiedni certyfikat zgodności.